Vključenost v projekt

Naša šola je bila sprejeta v projekt kot ena izmed 55 implementacijskih šol. 20 razvojnih šol bo leto pred nami začelo z uvajanjem projekta, mi pa z dejanskim delom začnemo v septembru 2018. V vmesnem obdobju bomo poskrbeli za ustrezno strojno opremljenost in potrebno izobraževanje in seznanjanje učiteljev.